Sofia’s Place

Är totalt 64 kvm men kan delas upp i 41 kvm och 23 kvm med en vikvägg som avdelare. I det mindre rummet finns en mobil TV med kamera/mikrofon för hybridmöten och flexibla arrangemang.

Heldagskonferens: 6200:-
Halvdagskonferens: 4700:-

Heldagskonferens: 4400:-
Halvdagskonferens: 3100:-

Heldagskonferens: 2700:-
Halvdagskonferens: 1900:-