GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) för alla EU-länder. GDPR ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter.

Djingis Khan i Lund AB har övergripande personuppgiftsansvar. Företaget ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss. Om vi får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer vi att dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Våra bokningssystem hanterar mängder med persondata. En personuppgift är data som identifierar dig som person: namn, adress, telefon eller mail. Information om dina bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte i personlig data, då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt. Djingis Khan i Lund AB behöver inte inhämta samtycke från dig som gäst om du bokar logi, konferens, fest eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när en bokning sker.

Vi samlar aldrig in känsliga uppgifter om dig, som till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller personuppgifter som rör hälsa.

Dock så finns det fria fält i bokningsmotor och gästenkäter som ändå kan komma in i vår databas. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som gäst väljer att fylla i dessa uppgifter i våra enkäter, i annat fall är det inget som Djingis Khan i Lund aktivt lagrar. Vi uppmanar därför alla användare av våra bokningssystem att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i våra system.

Vi delar aldrig med oss av dina persondata med tredje part i försäljnings-eller marknadföringssyfte. Däremot kan vi bli skyldiga att överföra era personuppgifter till tredje part på grund av gällande lagar t.ex vid misstanke om brott.

Om du har bokat en vistelse, en fest, en konferens eller ett restaurangbesök har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem. Du har även rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Kontakta oss på info@djingiskhan.se.

Vårt bokningssystem avidentifierar automatiskt alla gästprofiler som varit inaktiva efter 365 dagar. Med inaktiva gästprofiler menas gäster som inte har bokat en vistelse, en fest, en konferens eller ett restaurangbesök på 365 dagar.

Avidentifieringen innebär att systemet avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med en fysisk person.

Varmt välkommen till oss på Hotel Djingis Khan & Djingis Apartment!