Sankt Hans Place

på 50 kvm är ett mer exklusi vt styr elserum där upp till 10 personer kan mötas. Inredning och teknik är valt för att opti mera dina
hybridmöten

Heldagskonferens: 3 200:
Halvdagskonferens: 2 400:-